MİMARİDE MODERNİZM

Güncelleme tarihi: 7 Haz 2020

Modernizm , 19.yüzyılın sonlarında hızlandırılmış sanayileşme ve sosyal değişimlere tepki olarak ortaya çıkan küresel bir mimari ve tasarım hareketidir. Modernizm kavramı ilk olarak V. Yüzyılda ortaya çıkmıştır ve Latince’de “bugüne özgü” anlamına gelen ‘Modermus’ dan gelmektedir.

Fotoğraflar: Andreas Levers via Flickr


Modernizm sadece mimari bir tarz değildir. Bauhaus, Minimalizm, De Stijl, Postmodernizm, Dışavurumculuk, İşlevselcilik, Brutalizm, Dekonstrüktivizm gibi modern, idealleri farklı şekillerde ifade eden bireysel tasarım hareketlerini kapsamaktadır.


Mimaride modernizmin başlangıcı olarak işaretlenebilecek net bir başlangıç ​​veya tekil bir yapı yoktur. Ancak, Erken Modernizm mimarlık dünyasını etkisi altında bulunduracak olan Modern Mimarlığın gelişimini hazırlayan cesur ve bir o kadar da deneysel nitelikte çalışmaları ortaya koyması bakımından önem taşır.


Fotoğraf: Lee Sandstead Fotoğraf: Simon Garcia


Modernizmin babası Louis Sullivan, 1896'da '' Form işlevi izler '' ifadesini kullanarak modernizm için önemli bir adım attı. Sullivan için işlevselcilik, süslemenin ortadan kaldırılması anlamına geliyordu.


Erken modernist Adolf Loos da bu fikrin benimsenmesinde etkili oldu. Loos 1908 yılında yayınlanan makalesinde '' Süsleme Suçtur '' ifadesini kullandı. Suçla birlikte, para, işçilik ve malzeme israfını, yani inşaat ekonomisini ifade ediyordu. Onun için süslemenin 'modern' toplum içinde hiçbir anlamı, yeri ya da değeri yoktu.


Walter gropius, Mies van der Rohe gibi modernist mimarlar, işlevselliği ve sadeliği savunan bu ilkelerden oldukça etkilendi. 1919’da Walter Gropius tarafından kurulan Bauhaus okulu Avrupa’da modernizmin gelişmesinde büyük rol oynadı.MODERN MİMARİNİN İLKELERİ


Modernist mimarların yaklaşımı, işlevsel yapılar inşa etmek, süsü azaltarak formların basitleştirmek, tarihsel referansları kaldırmaktı. Ayrıca, sürekli yeni materyalleri keşfetmeye ilgi duymuşlar ve bir malzemenin doğal görünümünü gizlemek veya değiştirmek yerine , görünür olmasını savunmuşlardır.


Fotoğraf: Reddit.com/ArchitecturePorn Fotoğraf: Liam Philley


MODERN MİMARLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

  • Fonksiyonel tasarım

  • Süs çizgileri olmayan temiz çizgiler

  • Dikdörtgen, silindirik ve kübik şekiller

  • Asimetrik bileşimler

  • Yatay düzlemler ve geniş tavan çıkıntıları ile birlikte yatay çizgilere vurgu

  • Yapısal unsurları gizlemek yerine sergilemek

  • Çelik sütunlar, betonarme, lekeli beton zeminler, perde duvarlar, şerit pencereler ve radyan ısıtma sistemleri gibi modern malzemelerin ve sistemlerin kullanımı

  • Ahşap, tuğla ve taş gibi geleneksel malzemelerin doğal özelliklerini sergileyen ve büyük düzlemlere yerleştirilmiş basitleştirilmiş şekillerde yenilikçi kullanımı

  • Işık dolu, açık planlı iç mekanlar

  • Beyaz veya krem ​​cepheler


Fotoğraf:Pete Sieger


MODERN MİMARLIK MİMARLARI


Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright'dan, Louis Sullivan, C.R. Mackintosh, Edwin Lutyens, Antoni Gaudi, Le corbuseir, Walter GropiusMODERN MİMARİ YAPI ÖRNEKLERİ


The Farnsworth House, Illinois, USA, 1945, Mies Van Der ROHE


Fotoğraf: Mike Crews


Fotoğraf: Mike Crews


Fotoğraf: Dwell.com / Nick Dine Fotoğraf: Scott Frances


Fotoğraf: Mike Schwartz Fotoğraf:Hedrich Blessing
Barcelona Pavillion, Spain, Barcelona, 1929, Mies Van Der Rohe


Fotoğraf: Flicker/ JuanVan


Fotoğraf: Flicker / Gondolas


Fotoğraf: Christian Gänshirt


Fotoğraf: Flicker/ Pete Sieger


Fotoğraf: Flicker/ Pete SiegerVilla Savoye, Poissy, France, 1929, Le Corbusier


Fotoğraf: Flickr/ ModArchitecture Fotoğraf: Burçin Yıldırım


Fotoğraflar: Cemal Emden


Fotoğraf: Harry Seidler Fotoğraf: Flickr/ Scarletgreen

Kaynakça


http://www.hammondhistoricdistrict.org/what-is-modern-architecture

https://www.rostarchitects.com/articles/2019/1/2/a-brief-history-of-modern-architecture

http://www.restoraturk.com/index.php/mimarlik/312-modern-mimarligin-ortaya-cikisi-ve-gelisimi

https://www.dwell.com/collection

https://divisare.com/projects

https://www.midcenturyhome.com/le-corbusiers-villa-savoye
909 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

POSTMODERNİZM

MİNİMALİZM